Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

Zagęszczanie mechaniczne warstwy nasypu

Zagęszczanie mechaniczne warstwy nasypu Zagęszczanie mechaniczne warstwy nasypu Zagęszczanie mechaniczne warstwy nasypu Zagęszczanie mechaniczne warstwy nasypu Zagęszczanie mechaniczne warstwy nasypu

1 - Zagęszczanie mechaniczne warstwy nasypu, sekcja 2

2 - Zagęszczanie mechaniczne poboczy na trasie głównej Sekcja 4 w km 599+300-599+500 nitka prawa

3 - Umocnienie przyczółka kostką betonową, sekcja 4, obiekt WE-12

4 - Profilowanie podbudowy z tłucznia 31,5-63mm grub. 20 cm na drodze dojazdowej DD-8b, sekcja 4

5 - Montaż zbrojenia korpusu przyczółka podpora C, obiekt WE-PZ-7

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 40610 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców