Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym

1 - Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm, sekcja 2

2 - Ustawianie krawężników betonowych na MOP Kossaki sekcja 2

3 - Ustawianie krawężników betonowych na MOP Kossaki sekcja 2

4 - Profilowanie warstwy zasypki przyczółka przy obiekcie WE PZ-7

5 - Profilowanie warstwy zasypki przyczółka przy obiekcie WE PZ-7

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 40608 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców