Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

22 - 27 sierpnia 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- rozbiórka elementów dróg i ulic – sekcja 1;
- wykopy – sekcja 1, 2, 4;
- nasypy – sekcja 1;
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 1, 2;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – sekcja 1, 2;
- humusowanie – sekcja 1, 2, 3, 4;
- hydroobsiew – sekcja 1, 2, 3;
- warstwa odsączająca/mrozoochronna – sekcja 1, 2;
- drenaż francuski – sekcja 1;
- montaż bariery drogowej – sekcja 2, 3;
- skarpowanie – sekcja 1, 2, 3;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 3, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 4;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-2:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpory nr 2 i 3;

Obiekt nr WD-5:
prace wykończeniowe;
wykonanie nawierzchni na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych kapa prawa;


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
przygotowanie ustroju nośnego do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej nitka lewa;

Obiekt nr WE/PZ-7:
przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji nitka prawa;
montaż deski gzymsowej na płycie ustroju nośnego nitka prawa strona prawa i lewa;
montaż zbrojenia i betonowanie kapy chodnikowej na płycie ustroju nośnego nitka prawa strona prawa;
betonowanie kapy chodnikowej na płycie ustroju nośnego w okolicach dylatacji w podpora A nitka prawa strona lewa oraz podpora C nitka lewa, nitka prawa strona lewa;
wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe podpora A na długości skrzydła nitka lewa i prawa i w pasie rozdziału;
montaż deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych podpora A nitka lewa i prawa;
montaż deskowania zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej podpora C nitka lewa i prawa;
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych podpora C nitka lewa i prawa;
betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyt przejściowych podpora A i C nitka lewa i prawa;
wykonanie drenażu za płytami przejściowymi podpora A nitka lewa i prawa;
prace wykończeniowe; zasypka przyczółka podpora A (286m3) i C (403m3);
skarpowanie stożków podpora A i C;
montaż deskowania i betonowanie ławy oporowej stożka pierwszy i drugi etap podpora C nitka prawa;
prace porządkowe;
wykonanie warstwy wiążącej (asfalt twardolany);
montaż krawężnika na skrzydłach i w pasie rozdziału podpora A;


Sekcja 3:

Obiekt nr WE-8:
przygotowanie obiektu pod montaż stałych punktów geodezyjnych;

Obiekt nr PZ-9:
prace wykończeniowe;

Obiekt nr WE/PZ-10:
prace wykończeniowe;

⦁ Budynek sanitarny MOP Kossaki:
MOP Architektura:
instalacje elektryczne - skończone
instalacje wodno-kanalizacyjne - skończone
instalacje wentylacji – skończone

⦁ Branża wod-kan:
KD32: wylot betonowy DN300 (1kpl.)

⦁ Branża telekomunikacyjna:
obrobka studni kablowych MOP GOSIE

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.pl



Centrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25959 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców