Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

29 sierpnia - 03 września 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- wykopy – sekcja 1, 2, 4;
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 1, 2, 4;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – sekcja 2;
- humusowanie – sekcja 1, 2;
- hydroobsiew – sekcja 2;
- warstwa odsączająca/mrozoochronna – sekcja 1, 2;
- drenaż francuski – sekcja 1, 2;
- montaż bariery drogowej – sekcja 1;
- skarpowanie – sekcja 1, 2;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 3, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 4;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-1:
prace wykończeniowe

Obiekt nr PZ-1A:
montaż rur odpływowych i zbiorczych w instalacji odwodnieniowych;

Obiekt nr WD-5:
wykonanie wykopu pod ławy oporowe stożka podpora A;
wykonanie nawierzchni na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych kapa prawa;
wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych na ścianie z gruntu zbrojonego;
prace przygotowawcze przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
montaż barier ochronnych


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie ustroju na nitce lewej
montaż wpustów na płycie ustroju nitka prawa;
wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą na płycie ustroju - nitka prawa
prace wykończeniowe

Obiekt nr WE/PZ-7:
montaż krawężnika w pasie rozdziału podpora A nitka lewa i prawa oraz za obiektem podpora A;
montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach i w pasie rozdziału podpora A nitka lewa i prawa (15m3);
montaż deskowania i betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na długości skrzydełek i w pasie rozdziału podpora C;
montaż zbrojenia kap chodnikowy na długości skrzydeł nitka lewa i prawa oraz w pasie rozdziału podpora C;
montaż drenażu z kruszywa otoczonego żywicą oraz wpustów mostowych na płycie ustroju nośnego nitka lewa;
montaż deski gzymsowej na długości skrzydła podpora A nitka prawa i lewa oraz w pasie rozdziału podpora A;
montaż rur odpływowych i zbiorczych w instalacji odwodnieniowych;
montaż deskowania i betonowanie ławy oporowej stożka I etap podpora A nitka prawa i lewa (13m3);
montaż deskowania i betonowanie ławy oporowej stożka - II etap - podpora C nitka prawa;
wykonanie wykopu pod ławę oporową - II etap - podpora A;
montaż deskowania i betonowanie ławy oporowej stożka podpora A nitka lewa i prawa - II etap (5,0m3);
skarpowanie stożków podpora A nitka lewa (364m3)

Obiekt nr WE-8:
montaż rur odpływowych i zbiorczych w instalacji odwodnieniowej;
wykonanie umocnienia stożka kostką betonową podpora A i B nitka lewa i prawa


Sekcja 3:

Obiekt nr PZ-9:
prace wykończeniowe;
montaż schodów przyskarpowych podpora B nitka lewa i prawa
montaż rur odpływowych i zbiorczych w instalacji odwodnieniowej

Sekcja 4:
Obiekt nr WE-12:
montaż schodów skarpowych podpora A nitka prawa

Obiekt nr WE-13:
prace wykończeniowe

Obiekt nr PZ-14:
montaż schodów skarpowych podpora A i B nitka prawa i lewa

Obiekt nr WE-14A:
prace wykończeniowe

⦁ Budynek sanitarny MOP Kossaki:
architektura:
Izolacje pionowe, z płyt styropianowych, na zaprawie z siatką metalową. gr. płyt 12 cm (90 m2)
Licowanie cegłami klinkierowymi (20 m2)
Ścianki działowe systemowe (27,6 m2)
instalacja wodna:
Baterie umywalkowe - elektroniczna (19 kpl.)
Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana podczerwienią, zasilanie 230V (4 szt.)
Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm (4 szt.)
Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 16 mm (4 kpl.)
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – muszla (12 kpl.)
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar (2,5 kpl.)
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalki (6 kpl.)
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka ze stali nierdz. (2 kpl.)
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - zestaw 4 umywalek ze stali nierdz. z syfonem (3 kpl.)
inst. Wentylacji:
Wentylator kanałowy typ R 160 mm z osprzętem (2 kpl.)

⦁ Branża wod-kan:
KANALIZACJA DESZCZOWA
Wp1a/1 - W1a:
Ułożenie rur kanalizacyjnych trójwarstwowych PP SN 8 kN/m2 DN 200 (15 mb)
KD7c:
Wykonanie wylotu kanału DN 300 (1 kpl.)

⦁ Branża elektryczna i elektroenergetyczna:
OŚWIETLENIE
budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-2:
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 5x35mm2 (50 mb)
587+290:
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKR wraz z montażem elementów mechanicznej ochrony (1 kpl.)
587+200-587+325:
Budowa rurociągu kablowego HDPE Fi·40/3,7·mm (130 mb)
592+440 P:
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny (25 m)

⦁ Branża telekomunikacyjna:
592+440 P:
Budowa obiektów podziemnych z rur z tworzyw sztucznych SRS-G 140/8,0 (20 m)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25935 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców