Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

3-8 października 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- rozbiórka elementów dróg i ulic – sekcja 1;
- wykopy – sekcja 1, 2, 3, 4;
- humusowanie – sekcja 2, 3;
- hydroobsiew – sekcja 1, 2;
- podbudowa z MCE – sekcja 1, 2, 3;
- warstwa wiążąca z BA - sekcja 1;
- warstwa ścieralna SMA – sekcja 1, 2;
- skarpowanie – sekcja 1, 2;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 2, 3, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1, 2;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 1, 2;
- montaż przepustu – sekcja 4;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:


Sekcja 1:

Obiekt nr PZ-1:
prace wykończeniowe

Obiekt nr PZ-1A:
wykonanie uszczelnienia styku nawierzchni kapy chodnikowej z krawężnikiem oraz deską gzymsową na płycie ustroju;
prace wykończeniowe


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
montaż barier ochronnych nitka lewa;
przygotowanie powierzchni pod wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych - nitka prawa strona prawa i nitka lewa strona prawa;
prace wykończeniowe

Obiekt nr WE/PZ-7:
wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych na kapie chodnikowej - nitka prawa;
montaż barier ochronnych - nitka prawa; prace wykończeniowe;
prace wykończeniowe

Obiekt nr PZ-7A:
prace przygotowawcze przed wykonaniem hydrofobizacji;
prace wykończeniowe


⦁ Branża wod-kan:
KANALIZACJA DESZCZOWA
W31: Wykonanie wylotu kanału DN 400
W33a: Wykonanie wylotu przykanalików DN 200 (1 kpl.)
regulacja wysokościowa; montaż krat i włazów, montaż koszy we wpustach; prace wykończeniowe i porządkowe

⦁ Branża elektryczna i elektroenergetyczna:
OŚWIETLENIE
SO3 - MOP Gosie: Montaż opraw oświetleniowych
⦁ Branża telekomunikacyjna:
586+325-601+700:
prace wykończeniowe i porządkowe - sprzątanie studni oraz ich niwelacja, zakładanie opisówek

⦁ Branża melioracyjna:
PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
rów mel. C05:
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym (30 mb)
umocnienie dna - połowice żerdzi

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25952 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców