Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

24 - 29 października 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- podbudowa z BA – sekcja 1, 2;
- warstwa ścieralna SMA – sekcja 2, 3, 4;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 2, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 1;
- ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej – sekcja 3;
- montaż przepustu – sekcja 4;
- umocnienie rowu darniną – sekcja 1, 3, 4;
- montaż bariery drogowej – sekcja 1;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-1:
przygotowanie powierzchni betonowych podpór oraz ustroju nośnego przed wykonywaniem zabezpieczenia antykorozyjnego;
wykonanie hydrofobizacji odsłoniętych powierzchni betonowych

Obiekt nr PZ-1A:
przygotowanie powierzchni betonowych podpór oraz ustroju nośnego przed wykonywaniem zabezpieczenia antykorozyjnego;
wykonanie hydrofobizacji odsłoniętych powierzchni betonowych;
prace wykończeniowe
Obiekt nr PZ-2:
montaż zbrojenia, deskowania, betonowanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych od strony Białegostoku i Warszawy (102,5m3);
montaż deskowania warstwy wyrównawczej pod fundamenty ekranów przeciwolśnieniowych od strony Białegostoku i Warszawy (13m3);
ustawianie barier betonowych;
wykonywanie umocnienie skarp kamieniem na zaprawie cementowo-piaskowej;
montaż ścieku skarpowego;


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
montaż schodów skarpowych;
montaż slupów mostowych H=2.0;
prace wykończeniowe;

Obiekt nr WE/PZ-7:
wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych powierzchni przyczółków A i C oraz ustroju nośnego;
montaż schodów skarpowych;
montaż obrzeży przy schodach skarpowych

Obiekt nr WE-8:
montaż słupów mostowych H=2.5


Branża wod-kan:

KANALIZACJA DESZCZOWA
586+310-601+700: montaż krat i włazów; prace porządkowe


Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

OŚWIETLENIE
SO1: Montaż słupa oświetleniowego - 2 kpl.
SO4: Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 5x35mm2 (140 mb)


Branża telekomunikacyjna:

586+310-601+700: prace porządkowe
589+920-593+360: Pomiary tłumienności i reflektometryczne (148 odcinków)


Branża melioracyjna:
PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
rów mel. C05:
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym (20 mb)
umocnienie dna - połowice żerdzi (124 m)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 36572 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców