Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

31 października - 05 listopada 2016

Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-1:
prace przygotowawcze i wykonanie hydrofobizacji odsłoniętych powierzchni betonowych

Obiekt nr PZ-1A:
prace przygotowawcze i wykonanie hydrofobizacji odsłoniętych powierzchni betonowych;
prace wykończeniowe

Obiekt nr PZ-2:
demontaż deskowania ław fundamentowych pod bariery ochronne betonowe K2 i K3 strona Warszawa
montaż krawężników betonowych (12mb);
montaż obrzeży betonowych (12mb);
montaż ścieku skarpowego;
montaż deskowania i betonowanie fundamentów pod ekrany - strona Białystok i Warszawa (96,0m3)
montaż deskowania i betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament ekranów akustycznych (3,5m3);
wykonywanie umocnienie skarp kamieniem na zaprawie cementowo-piaskowej; montaż geowłókniny

Sekcja 2:
Obiekt nr WE/PZ-6:
montaż słupów mostowych H=2,0m;
montaż ekranów akustycznych

Obiekt nr WE-8:
montaż paneli ekranów akustycznych (21szt.)

Branża wod-kan:
KANALIZACJA DESZCZOWA:
586+310-601+700: montaż krat i włazów; prace porządkowe

Branża elektryczna i elektroenergetyczna:
OŚWIETLENIE
Prace wykończeniowe i porządkowe

Branża telekomunikacyjna:
586+310-601+700: prace porządkowe

Branża melioracyjna:
PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
rów mel. C05:
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym (40 mb)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 36582 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców