Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

07 - 12 listopada 2016

Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-1:
wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych na ustroju nośnym;
prace wykończeniowe przy urządzeniach dylatacji modułowej

Obiekt nr PZ-1A:
wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych podpora A i C

Obiekt nr PZ-2:
wykonywanie umocnienie skarp kamieniem na zaprawie cementowo-piaskowej;
montaż geowłókniny;
betonowanie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowych od strony Warszawy (20,5m3)
prace wykończeniowe przy wieńcach żelbetowych od strony Białegostoku

Obiekt nr WD-5:
prace wykończeniowe przy urządzeniach dylatacji modułowej

Sekcja 2:
Obiekt nr WE/PZ-7:
prace wykończeniowe przy urządzeniach dylatacji modułowej

Obiekt nr PZ-7A:
wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych na ustroju nośnym
prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych - strona prawa i lewa


Sekcja 3:

Obiekt nr PZ-9: prace wykończeniowe

Obiekt nr WE/PZ-10: prace wykończeniowe


Branża wod-kan:

regulacja wysokościowa studni, prace porządkowe na KD29


Branża telekomunikacyjna:

prace porządkowe i wykończeniowe

Branża melioracyjna:
rów mel. C05 - umocnienie dna i skarp

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 36600 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców