Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

14 - 19 listopada 2016

Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-2:
gruntowanie powierzchni betonowych konstrukcji K2 i K3;
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych wieńca żelbetowego konstrukcji K2 i K3;
montaż korytek ściekowych (50mb)

Obiekt nr WD-5:
montaż obrzeży przy schodach skarpowych (80mb);
montaż korytek prefabrykowanych przy ścianie z gruntu zbrojonego


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
przygotowanie powierzchni pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych na filarach i ustroju nośnym

Obiekt nr PZ-7A:
prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych strona lewa i prawa;
wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych na kapie chodnikowej

Obiekt nr WE-8:
prace wykończeniowe przy urządzeniach dylatacji modułowej;
montaż stałych punktów geodezyjnych


Sekcja 3:

Obiekt nr PZ-9:
prace wykończeniowe przy urządzeniach dylatacji modułowej;
montaż stałych punktów geodezyjnych

Obiekt nr WE/PZ-10:
prace wykończeniowe przy urządzeniach dylatacji modułowej

Obiekt nr WD-11:
montaż schodów skarpowych (40mb)
montaż obrzeży przy schodach skarpowych


Sekcja 4:

Obiekt nr WE-12:
montaż stałych punktów geodezyjnych; prace porządkowe

Obiekt nr WE-13:
montaż stałych punktów geodezyjnych

Obiekt nr PZ-14:
montaż stałych punktów geodezyjnych

Obiekt nr WE-14A:
montaż stałych punktów geodezyjnych


Branża wod-kan:

KANALIZACJA DESZCZOWA:
586+310-601+700: montaż krat i włazów; prace porządkowe


Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

zasilanie SO1:
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YAKY 4x70mm2 (5 mb)
zasilanie SO2:
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YAKY 4x70mm2 (5 mb)
zasilanie SO3:
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YAKY 4x35mm2 (5 mb)


Przejazd kolejowy:

591+000:
Rozbiórka nawierzchni z płyt przejazdowych typu CBP (30,96 m2)
Rozbiórka nawierzchni mineralno - asfaltowej (32,88 m2)
Rozbiórka toru z wybraniem podsypki (30 mb)
Roboty ziemne - wykopy (35,77 m3)
Zabudowa przejazdu z płyt małogabarytowych (51,48 m2)
Ułożenie geosiatki na styku nowej i starej nawierzchni (ochrona przed pęknięciami) (24 m2)
Budowa sączka z rur sączących Ø160 mm w otulinie z żwiru owiniętego geowłókniną o wymiarach (28 m)
Budowa zbieraczy Ø200 mm (15,2 m)
ułożenie warstwy odcinającej (geowłókniny) w podtorzu (64,12 m2)
ułożenie toru klasycznego z szyn 49E1 na podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem typu "K" (30 mb)
Regulacja toru w planie i profilu (80mb)


Branża melioracyjna:

PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ:
rów mel. C05: Prace porządkujące

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 22270 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców