Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

21 - 26 listopada 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- podbudowa z BA – sekcja 1, 2;
- podbudowa z MCE – sekcja 1;
- warstwa ścieralna SMA – sekcja 3, 4;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 2, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1, 2;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 1;
- ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej – sekcja 3;
- montaż przepustu – sekcja 4;
- umocnienie rowu darniną – sekcja 1, 4;
- montaż bariery drogowej – sekcja 1;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Branża mostowa

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-1:
prace wykończeniowe

Obiekt nr PZ-2:
betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament ekranów przeciwolśnieniowych kierunek Warszawa - Białystok (12m3);
betonowanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych Białystok - Warszawa (30,5m3);
betonowanie wieńca żelbetowego konstrukcji K1 - strona Białystok (7m3)

Obiekt nr WD-5:
montaż korytek ściekowych przy ścianie z gruntu zbrojonego;
osadzenie stałych punktów wysokościowych


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych na całym obiekcie;
osadzenie stałych punktów wysokościowych

Obiekt nr WE/PZ-7:
montaż stałych punktów geodezyjnych;
wykonanie wykopu pod stały punkty geodezyjne i wykonanie podlewki;
rozmieszczenie karp korzeniowych 11 szt.

Obiekt nr PZ-7A:
wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych na kapie chodnikowej;
montaż stałych punktów geodezyjnych;
wykonanie wykopu pod stały punkty geodezyjne i wykonanie podlewki
rozmieszczenie karp korzeniowych 10 szt

Obiekt nr WE-8:
montaż stałych punktów geodezyjnych;
prace wykończeniowe przy urządzeniach dylatacyjnych


Sekcja 3:

Obiekt nr PZ-9:
montaż stałych punktów geodezyjnych

Obiekt nr WE/PZ-10:
prace wykończeniowe

Obiekt nr WD-11:
montaż korytek modułowych na ścianie z gruntu zbrojonego


Branża wod-kan:
KANALIZACJA DESZCZOWA
586+310-601+700: montaż krat i włazów; prace porządkowe


Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

OŚWIETLENIE
Prace wykończeniowe i porządkowe


Przejazd kolejowy:
591+000: Nawierzchnia asfaltobet. typu KR3 na podbudowie zasadn. z asfaltobet.i podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego


Branża melioracyjna:
PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
rów mel. C05: umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 36549 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców