Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

28 listopada - 03 grudnia 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- podbudowa z BA – sekcja 1, 2;
- warstwa ścieralna SMA – sekcja 1, 2;
- roboty brukarskie – sekcja 1, 3;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 1, 3, 4;
- ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej – sekcja 1, 2, 4;
- wykopy – sekcja 2;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Branża mostowa


Sekcja 1:

Obiekt nr PZ-2:
wykonywanie umocnienie skarp kamieniem na zaprawie cementowo-piaskowej;
montaż obrzeży betonowych;
montaż ścieku prefabrykowanego;
prace porządkowe
osadzenie stałych punktów i znaków wysokościowych;
humusowanie skarpy (1100m2)

Obiekt nr WD-5:
humusowanie stożka podpora A i C strona lewa i prawa (650m2)
naprawa humusowania stożków podpora A i C strona lewa i prawa (600m2)


Sekcja 3:

Obiekt nr WE/PZ-10:
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych

Obiekt nr WD-11:
humusowanie stożka podpora A i D strona lewa i prawa (1690m3)

⦁ Branża wod-kan:
586+310-601+700: montaż krat i włazów; prace porządkowe

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 36570 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców