Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

12 - 17 grudnia 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- roboty brukarskie – sekcja 1;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 1;
- ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej – sekcja 1, 2;
- sadzenie drzew i krzewów – sekcja 4;
- wykopy – sekcja 1;
- humusowanie – sekcja 1, 2, 3;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Branża mostowa


Sekcja 1:

Obiekt nr PZ-2:
humusowanie skarpy (1950m2);
rozłożenie karpin korzeniowych (53 szt.);
sadzenie krzewów (429);
sadzenie drzew liściastych (102 szt.);
sadzenie drzew iglastych (79 szt.);
sadzenie pnączy (221szt.)
rozłożenie głazów (17 szt.)


Sekcja 2:

Obiekt nr WE-8:
prace przygotowawcze przed montażem ścieków prefabrykowanych odprowadzającego wodę do rowu
montaż korytek prefabrykowanych odprowadzających wodę z kolektorów odwadniających


Sekcja 3:

Obiekt nr PZ-9:
prace przygotowawcze przed montażem ścieków prefabrykowanych odprowadzającego wodę do rowu
wykonanie umocnienia kamieniem drenaży na stożku i za przyczółkiem
montaż korytek prefabrykowanych odprowadzających wodę z kolektorów odwadniających

Obiekt nr WE/PZ-10:
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych
wykonanie umocnienia wylotu drenażu kamieniem


Sekcja 4:

Obiekt nr PZ-14:
naprawa humusowanie stożka podpora A strona lewa (78m2)

⦁ Branża wod-kan:
W4i; W4h: Wykonanie wylotu przykanalików DN 200 (2 kpl.);
W4f: Wykonanie wylotu kanału DN 300 ( 1 kpl)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 36563 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców