Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

Podwykonawcy

Wykaz Podwykonawców

Lp. Nazwa Adres Zakres wykonywanych robót Data decyzji Zamawiającego
1. PPI Chrobok S.A Ul. Kowala 11,43-220 Bojszowy Nowe Ścianki szczelne wbijane, wyciągane i pozostawiane w gruncie 09.12.2014
2. MOSTMARPAL Sp. z o.o. Ul. Piastowska 53 Zarzecze,34-326 Pietrzykowice Wykonanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WE/PZ-7 09.12.2014
3. MENARD POLSKASp. z o.o. ul. J. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa Wykonanie robót budowlanych w zakresie wzmocnienia podłoża fundamentów bezpośrednich kolumnami DSM 09.12.2014
4. P.H.U.B. Piotr Pawlica Bankowa 321-570 Drelów Wykonanie robót ziemnych 09.12.2014
5. ELEKTRO-TEL-BUD Robert Mąka Szczęsne 129,10-687 Olsztyn Przebudowa kanalizacji kablowej, przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanalizacji w systemie łączności, budowa rurociągu i kabla optotelekomunikacyjnego 24.12.2014
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "TECHNOSAN" Sp. z o. o. Ul. Elewatorska 7, 15-641 Białystok Przebudowa sieci wodociągowej 24.12.2014
Przebudowa i budowa linii kanalizacji sanitarnej 25.06.2015
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "ANNA" Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Sp. j. Ul. Sitarska 18, 18-301 Zambrów Wykonanie przebudowy kablowych linii energetycznych przy budowie dróg 30.12.2014
Wykonywanie robót z branży elektroenergetycznej – zasilanie obiektów 24.02.2015
8 Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH SP. Z O.O. Ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszów Wzmocnienie skarp lub zboczy konstrukcją oporową z gruntu gwoździowanego. 02.04.2015
9 NTS S.A. Dalszy Podwykonawca Ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa Ulepszenie podłoża oraz wykonanie podbudowy 02.04.2015
10 Keller-Polska"Sp. z o. o. Dalszy Podwykonawca Ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki Wykonanie gwoździowania skarp wykopów 26.05.2015
11 RINKON Sp. z o. o Ul. Graniczna 7G, 09-402 Płock Prace przy wykonaniu kanalizacji deszczowej 10.06.2015
12 Konsorcjum:- Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Białymstoku Sp. z o. o.- ELSYSTEM Sp. z o. o. Ul. Zwycięstwa 8, 15-703 Białystok Oświetlenie dróg. 25.06.2015
13 „ECOL-UNICON”Sp. z o. o.Dalszy Podwykonawca Ul. Równa 2,80-067 Gdańsk Dostawa i montaż zbiorników ppoż.– MOP Kossaki oraz MOP Gosie 08.05.2015
14 WODWAS Michał Wasilewski Podgórzyce 24,05-660 Warka Przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej 25.06.2015
Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego – sączki podłużne 25.06.2015
15 PPU-H „STOL-POL”LASOTA ROBERT Ul Kazimierza Wielkiego 17 lok.23,96-200 Rawa Mazowiecka Wykonanie zbiorników retencyjnych oraz retencyjno-infiltracyjnych 25.06.2015
16 IMPRESSION Sp. z o.o. Ul. Zimorodka 6 02-807 Warszawa Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej 07.07.2015
17 BUDTH Sp. z o.o. Ul. Ułanów Jazłowieckich 12/14 05-092 Łomianki Ułożenie mas bitumicznych oraz skropienie warstw bitumicznych i niebitumicznych 12.08.2015
18 BBR Polska Sp. z o.o. Ul. Annopol 1403-236 Warszawa Dostawa i montaż stali sprężającej na obiektach WD-5,WE-PZ-6,WE-PZ-7, WD-11,WE-13,WE-14a 08.09.2015
19 VECTOR S.C. Sławomir Bednarz, Dariusz Ratajczak Ul. Klonowa 12, Golina,63-200 Jarocin Wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej jedno- i dwuwarstwowej na obiektach mostowych 21.10.2015
20 PU-H „NANA” Waldemar Niewiadomski Nowa 57,21-070 Cyców Wykonanie kompleksowe robót zieleniarskich 08.09.2015
21 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENEKO Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Ul. Karola Miarki 12,44-100 Gliwice Montaż technologiczny i uruchomienie Oczyszczalni Ścieków dla MOP Kossaki 08.09.2015
22 B2 Sp. z o.o. Ul. Żwirki i Wigury 18,02-092 Warszawa Wykonanie, dostawa i montaż dylatacji dla obiektów mostowych 08.09.2015
23 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REA, Agnieszka Woźniak-Grajkowska Ul. Czartoryskiego 4,85-222 Bydgoszcz Ułożenie rur kanalizacyjnych 21.09.2015
24 C.R.B. Krzysztof Stroiński Al. Reymonta 23/246,01-840 Warszawa Wykonanie ścieków trójkątnych 07.10.2015
25 TARCOPOL Sp. z o.o. Ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice Wykonanie nawierzchni z betonu twardolanego 10.11.2015
26 ŁUKOW-BUDZdzisław Łukowski Bargłów Dworny 102, 16-320 Bargłów Dworny Wykonanie ścian z gruntu zbrojonego 10.11.2015
27 AKS-BUD Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek Ul. Zachodnia 9 lok.20,15-345 Białystok Wykonanie robót brukarskich 02.12.2015
28 EMTEXEmanuel Melewski Ul.Wł.Gomułki11 63-500 Ostrzeszów Wykonanie budynku sanitarnego MOP Kossaki 02.12.2015
29 APM PRO Sp.z.o.o Ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała Wykonanie urządzeń telematyki 30.12.2015
30 REKON Monika Barańska Dalszy Podwykonawca Ul. Dąbrowicka 14,Walidrogi,46-050 Tarnów Opolski Wykonanie urządzeń telematyki 09.03.2016
31 Przedsiębiorstwo Budowlane FIGO-BRUK Filip Gola Dalszy Podwykonawca Ul. Blokowa 14 lok.18,15-788 Białystok Wykonanie robót brukarskich 10.03.2016
32 RAF-BUD Usługi BrukarskieRafał GrabekDalszy Podwykonawca Olszyny,ul. Wiśniowa7, 18-421 Piątnica Poduchowna Wykonanie robót brukarskich 10.03.2016
33 PHU Rav-BudRafał DzitkowskiDalszy Podwykonawca Żelechy,5,18-421 Piątnica Poduchowna Wykonanie budynku sanitarnego MOP Kossaki 20.05.2016
34 World Acoustic Group S.A Ul. Royal 1,59-100 Polkowice Wykonanie ekranów akustycznych 10.05.2016
35 BOGBUD Prace Ziemne Wynajem Maszyn Bogdan Piekarski Ul. Brzechwy 3 lok.34,19-300 Ełk Wykonanie umocnienia rowów melioracyjnych 07.06.2016
36 Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Malinowski Ul. J. Bema 62B/20, 15-370 Białystok Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych materiałem impregnującym 21.06.2016
Wykonanie powłok antykorozyjnych na ściankach szczelnych traconych (roboty dodatkowe) 11.10.2016
37 TRAX ELEKTRONIK,

A. Moryc, M. Tomecki,

L. Turczyński S.J. Dalszy Podwykonawca
Ul. Ks. Truszkowskiego 54,31-352 Kraków Wykonanie urządzeń telematyki – dostawa i instalacja 5 tablic zmiennej treści 27.06.2016
38 Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki Sp. z o.o. Ul. Rzemieślnicza 11, 62-067 Rakoniewice Wykonanie przebudowy przejazdu kolejowego 11.07.2016
39 Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana Ul. H.Dąbrowskiego22, 40-954 Katowice Wykonanie umocnienia skarp obiektów mostowych 19.07.2016
40 PM Budownictwo Paweł Misterka Ul. Armii Ludowej 25, 28-100 Busko Zdrój Wykonanie umocnienia rowów 19.07.2016
41 DWD System Sp. z o.o. Ul. Kliszewska 10, 80-188 Gdańsk Wykonanie odwodnienia obiektów mostowych 22.07.2016
42 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Ul. Konstytucji 3 Maja 1A,19-500 Gołdap Wykonanie robót brukarskich 14.09.2016
43 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. Ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk Wykonanie barier ochronnych stalowych 02.08.2016
44 WELDON Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Brzezówka 90A, 39-102 Ropczyce Wykonanie ekranów akustycznych 10.11.2016
45 Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Ul. Kombatantów 2, 15-110 Białystok Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych 08.08.2016
46 FPP ENVIRO Sp. z o.o. Ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa Wykonanie ogrodzenia drogi 05.10.2016
47 Saferoad Grawil Sp. z o. o. ul. Komunalna 7,87-800 Włocławek Wykonanie oznakowania poziomego 08.09.2016
48 GZD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Ul. Lipowa 49 A, 11-042 Jonkowo Wykonanie oznakowania pionowego drogi 11.10.2016
49 TOR-MEL Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań Montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym 14.11.2016
50 P.H-U-P STAL-BUD Ryszard Syta, Elżbieta Kajmowicz, Spółka Jawna Ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczów Wykonanie balustrad mostowych 07.11.2016

Wykaz Usługodawców

Lp. Nazwa Adres Zakres robót
1 V2B Poland Maciej Krajewski Ul. Sowińskiego 21,40-018 Katowice Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynków, dróg przed przystąpieniem do robót
2 KSAR S.C. Wojciech Słaboń i Anna Stróżewska-Słaboń Ul. Wrocławska 42B-31,30-011 Kraków Nadzór przyrodniczy
Nadzór archeologiczny
3 SAPPER SUPORT Sp. z o.o. Ul. Jasna 14A/38,44-122 Gliwice Rozpoznanie saperskie
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 28,05-300 Mińsk Mazowiecki Obsługa laboratoryjna
Obsługa laboratoryjna wytwórni mas bitumicznych
5 LIMBA Sp. z o.o. Ul. Wólczyńska 133,01-919 Warszawa Wycinka drzew
6 VIVALO Sp. z o.o. Ul. J. P. Woronicza 78/1302-640 Warszawa Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
7 POLSERVICE GEO Sp. z o.o. Ul. Chałubińskiego 8,00-613 Warszawa Obsługa Geodezyjna
8 IMPRESSION ROADS Sp. z o.o. Ul. Zimorodka 6,02-807 Warszawa Wykonanie odcinka próbnego wzmocnienia podłoża
9 Hunnebeck Polska Sp. z o.o. Łubna 55,05-532 Baniocha Wykonanie projektu technologicznego i dzierżawa szalunków
10 MMPROJECTSp. z o.o. Ul. Żeglarska 16,41-208 Sosnowiec Wykonanie usług w zakresie: obiekty inżynierskie, wykonanie robót żelbetowych i towarzyszących
11 RP SYNERGYSp. z o. o. Ul. Pogonowskiego 80/11,90-569 Łódź Wykonanie robót mostowych obiekty PZ 9 oraz WE/PZ 10
12 Usługi TransportoweŻebrowski Henryk -31 ul. Podleśna 50,18 - 300 Zambrów, Wykonanie prac rozbiórkowych
13 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe"RITBET” Sp. z o. o. Ul. Jaroszówka 12,15-173 Białystok Spawanie rur stalowych osłonowych w zakresie prac z branży wodociągowej
14 PHU "GAMA”Paweł Dąbrowski Ul. Skorupska 32/9,05-048 Białystok Zgrzewanie rur PE w zakresie prac z branży wodociągowej
15 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ŻELBET”Andrzej Gapys Kłonna 60,26-425 Odrzywół Montowania w konstrukcję stali zbrojeniowej
16 P.U.H. GREGORGrzegorz Wijas Ul. Zamkowa 122 Podzamcze,26-065 Pieszków Montowania w konstrukcję stali zbrojeniowej
17 MR Dźwigi s.c.G. Mączyński, K. Rupiński Ul. Wyspiańskiego 6,07-300 Ostrów Mazowiecka Usług dźwigowych.
18 BIO-TECH Marcin Chojnowski Ul. Tartak Stary 28,18-312 Rutki Kossaki Prace koparko-ładowarką przy przebudowie sieci teletechnicznej.
19 DAW-MAT Jacek Cybulski Ul. Dębowa 41 Boża Wola,05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Przewiert sterowany rurą stalową Dn 508x11,0mm pod torami kolejowymi
20 Zmechanizowane Roboty Ziemne S.C. Ul. 1 Sierpnia 47/37,02-134 Warszawa Montaż przepustów stalowych na Sekcji 3. i 4.
21 Usługi Budowlano-Handlowe "Bud-Mat" Rafał Matulka Ul. Jarzębinowa 18/7.15-793 Białystok Ustawienie szalunku oraz wykonanie zbrojenia dla dwóch komór wodomierzowych
22 STAN PRZEMYSŁAW OSKAR 1- USŁUGI BUDOWLANO-_STOLARSKIE Ul. J. Poniatowskiego 15C,43-602 Jaworzno Montaż przepustów stalowych
23 KREKOM Sp. c. Ul. Ks. J. Popiełuszki 112,15-657 Białystok Przewiert rurą PE250mm
24 Transport Handel Materiałami Budowlanymi Marcin Reczko Ul. Estrady 17c,01-932 Warszawa Przewóz materiałów
25 MROLROBERT JANKOWSKI Sikory Pawłowięta 1218-204 Kobylin-Borzymy Przewóz materiałów
Świadczenie usług transportowych
Najem sprzętu wraz z operatorem
Wynajem sprzętu i maszyn
26 P.U.H TonaAndrzej Nienałtowski Habdzin 72C,05-520 Konstancin Jeziorna Przewóz materiałów
27 Saferoad Grawil Sp. z o. o. Ul. Komunalna 7,87-800 Włocławek Zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu.
28 Doradztwo dla firm transportowych Piotr Koncerewicz Ul. Oś. Zielone 13A/1,16-100 Sokółka Świadczenie usług związanych z kontrolowaniem i rozliczaniem czasu pracy kierowców.
29 WOWIX Sp. z o. o. Zagorzyn 74,62-814 Blizanów Przewóz materiałów.

30 Transport Towarowy Renata Paź Ul. S. Konarskiego 3,05-230 Kobyłka Przewóz materiałów.
31 Techno Car Grzybowski Robert Ul. Ogrodowa 52/54 lok. 53,00-876 Warszawa Przewóz materiałów.
32 Tomasz Prokopiuk Przedsiębiorstwo Handlowe Export-Import Ustrzesz 13,21-300 Radzyń Podlaski Przewóz materiałów.
33 P.P.H.U. „BUDAMREK” TOMASZ REK Ul. Kasprzykiewicza 92,05-200 Leśniakowizna Przewóz materiałów.
34 DOKA Polska Sp. z o. o. Ul. Bankowa 32,05-220 Zielonka Dzierżawa elementów deskowań, rusztowań i komponentów
35 PHU OMEGA Sylwena Kuchta Ul. 100-lecia 64,05-200 Wołomin Przewóz materiałów.
36 IRBUD S.C.Garlej Sławomir, Garlej Ewa Ul. Harcerska 19,09-410 Płock Najem sprzętu budowlanego ( równiarka HBM; spycharka gąsienicowa; koparka kołowa, koparka gąsienicowa)
Najem sprzętu budowlanego
37 KRAWIT Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 26,44-200 Rybnik Usługi budowlane
38 TRANS-SPECZbigniew Grodzki Górskie Ponikły-Stok 28, 18-312 Rutki -Kossaki Najem sprzętu budowlanego
39 TRANSPORT-SOKÓŁBronisław Sokół Ul. Zosinowo 22,21-302 Kąkolewnica Świadczenie usług transportowych
40 Jarosław CieszkowskiUsługi Transportowe Handel Ul. Łomżyńska 25,18-312 Rutki Najem sprzętu
41 Zakład Usług Produkcyjno-HandlowychKrystyna Ignaczewska Ul. Sienkiewicza 56,09-110 Sochocin Świadczenie usług budowlanych
42 P.H.U. LOADERJarosław Jędrejek Ul. Wiejska 4 lok.2, 24-100 Puławy Świadczenie usługi najmu sprzętu-ładowarki kołowe
Najem sprzętu – ładowarka kołowa Liebherr 500
43 MOBIL SERWISPatrycja Królak-Łopata Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego123a,05-260 Marki Świadczenie usługi najmu sprzętu budowlanego
44 „TERESA”Teresa Łapińska Górskie Ponikły-Stok 2018-312 Rutki-Kossaki Wywóz nieczystości
45 PHU INMAMarta Pękała Ul. Kpt.Raginisa 5 lok.25,18-300 Zambrów Świadczenie usług budowlanych
46 TRANS-ROTONDO Sp. z o.o. Ul. Spacerowa 12,44-141 Gliwice Najem sprzętu
47 Zakład Produkcyjno-Handlowy METALStanisław Piotrowski Ul. Dolistowska 4,15-196 Białystok Najem dźwigu wraz z obsługą operatorską
Wykonanie usług sprzętowych
48 Usługi TransportoweGrażyna Janina Boruta Porosły 218,16-070 Choroszcz Najem sprzętu
Świadczenie usług najmu sprzętu
49 „DBK” Sp. .z o.o. Ul. Lubelska 43A,10-410 Olsztyn Świadczenie usług serwisowych oraz sprzedaż części zamiennych do samochodów ciężarowych
50 „NASZ SKLEP”Czesław Andrysiewicz Szczecin 26,95-061 Dmosin Najem sprzętu
51 JAMATECH Sp. z o.o. Ul.Zamoyskiego 7/4699-300 Kutno Najem sprzętu
52 P.H.U. Marek Boruta Słomianka 19,19-122 Jasionówka Najem sprzętu
53 TRANS-RACZEKStanisław Raczko Ul. Dymna 14 A,02-411 warszawa Najem sprzętu
54 P.H.U. „M.M”Mrozowski Maciej Ul. 1 Maja 59 lok.5,45-069 Opole Najem sprzętu
55 „WEG-BET”Kurpiewska Danuta Czarnowo 25,05-180 Pomiechówek Najem sprzętu
56 Dorota Barbara Sobol Ul. Kościelna 16,18-315 Kołaki Kościelne Dzierżawa nieruchomości
57 INFRAPŁukasz Klebus Ul. Zwierzyniecka 10 lok.13,15-333 Białystok Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu
58 Zakład Usług Technicznych „ZUT” Piotr Szleper Ul. Ikara 128 B,42-221 Częstochowa Nadzór nad pracami budowlano-konstrukcyjnymi oraz wykonanie projektów wsporczych wraz z fundamentami
59 P.H.U.”DEKOR”Robert Wyszyński Ul. Wincentego Witosa 3 18-210 Szepietowo Najem sprzętu
Świadczenie usług przewozowych
60 IMPRESSION ROADSSp. z o.o. Ul. Farbiarska 31,02-862 Warszawa Najem sprzętu
61 ANDRYBUDMarcin Andrysiewicz Szczecin 26,95-061 Dmosin Najem sprzętu
62 PU-H „NANA”Waldemar Niewiadomski Nowa 57,21-070 Cyców Najem sprzętu
63 BUDTH Sp. z o.o. Ul. Ulanów Jazłowieckich 12/14, 05-092 Łomianki Ułożenie pobocza z materiału dostarczonego przez Wykonawcę
64 BOGBUD Prace Ziemne-Wynajem Maszyn Bogdan Piekarski Ul. Brzechwy 3 lok.34,19-300 Ełk Najem sprzętu: koparka kołowa
65 AKS-BUDPrzedsiębiorstwo DrogoweKamil Sarosiek Ul. Zachodnia 9 lok.20, 15-345 Białystok Najem sprzętu budowlanego
66 CADMost ProjektMarek Salamak, Adam Silarski Ul. Plebiscytowa 1 lok.229, 44-100 Gliwice Wykonanie próbnego obciążenia obiektów mostowych
67 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. Ul. Sitarska 1,18-300 Zambrów Świadczenie usług przewozowych
68 Henryk JasińskiUsługi Transportowo Dźwigowe I Koparko-Ładowarkami Ul. Ciechanowska 49,06-450 Glinojeck Najem sprzętu
69 HERKULES S.A. Annopol 5,03-236 Warszawa Najem sprzętu
70 Usługi TransportoweWaldemar Tośka Ul. T. Kościuszki 130, 06-100 Pułtusk Najem sprzętu budowlanego
Świadczenie usług transportowych
Świadczenie usług najmu sprzętu
Wynajem sprzętu i maszyn
71 P.U.H. „PARTNER”Mirosław Hołubowicz ul. Bakałarzewska 21,16-400 Suwałki Świadczenie usług transportowych
72 TUR TRANS KOPUsługi Transportowe i Handel. Roboty Ziemne Grzegorz Turliński Fasty , ul. Rolna 31,15-649 Białystok Świadczenie usług transportowych
73 JUREX-TRANS Jerzy Gryciuk Skarżyn, ul. Wiśniowa 1,09-100 Płońsk Świadczenie usług transportowych
74 DIORYTElżbieta Wierzchowska Polskowola 73 A,21-302 Kąkolewnica Świadczenie usług transportowych
75 Usługi Remontowo-Budowlane TOMAS Tomasz Puchalski Ząbków-Kolonia 4A,08-300 Sokołów Podlaski Świadczenie usług najmu sprzętu
76 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MODBRUK,Modzelewski Paweł Stare Sierzputy 5,18-400 Łomża Świadczenie usług najmu sprzętu
77 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Pyrgiel Tomasz Ul. M.C. Skłodowskiej12,07-320 Małkinia Świadczenie usług najmu sprzętu
78 POL-KOPWojciech Dorosz Łęka 77 A,24-100 Puławy Świadczenie usług najmu sprzętu
79 IRTRANSIreneusz Kępniak Beleń-Kolonia 45,98-161 Zapolice Świadczenie usług transportowych
80 WIDLAX S.C.Bogusław Rytel, Dariusz Królik Ul. Poziomkowa 18,05-261 Marki Świadczenie usług najmu sprzętu
81 Konsorcjum EKO-MAX Recykling Sp. z o.o.i Qfuture Sp. z o.o. Ul. Modlińska 129/U7 03-186 Warszawa i ul. Wedmanowej 7, 93-228 Łódź Odbiór pyłu z wytwórni mas bitumicznych
82 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIMSp. z o.o. Ul. Żelazna 3,97-300 Piotrków Trybunalski Świadczenie usług układania masy bitumicznej
83 EMA Paweł Wysocki Ul. Pływacka 5,15-571 Białystok Obsługa Punktu Informacji Drogowej w Mężeninie
84 Centrum Kształcenia Kadr „EXPERTUS KADŁUBOWSKI”Miłosz Kadłubowski Ul. Produkcyjna 98 A,15-680 Białystok Koordynator BHP i OŚ

Wykaz Dostawców

Lp. Nazwa Adres Zakres robót
1. BOSTA-BETONSp. z o.o. Ul. Ksawerów 30,02-626 Warszawa Dostawy betonu
2. Przedsiębiorstwo wielobranżowe ROLBUD Sp. z o.o. Ul. Cmentarna 37,18-305 Szumowo Dostawa oleju napędowego - paliwa do urządzeń i maszyn pracujących na placu budowy
3. SPS SERVIZI E PRODUZIONE PER LA SIDERURGIA S.p.A oddział w Polsce Ul. Chruściela 31 lok. 15,04-454 Warszawa Dostawa stali zbrojeniowej w ilości 4000 ton
4. Onyx Enterprise Sp. z o.o. Ul. Dobra 54/41,00-312 Warszawa Dostawa piasku
5. ViaCon Polska Sp. z o. o. Ul. Przemysłowa 6,64-130 Rydzyna Dostawa elementów konstrukcji Super Cor, Multi Plate MP 200
6. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A. Ul. Bratysławska 52,94-112 Łódź Dostawa belek "KUJAN"
7. TENSACCIAI S.r.l. Via Pordenone 8,Cap 20132 Milano Dostawa łożysk garnkowych
8 ZPK Rupińscy Sp.j. Ul. Przemysłowa 28,18-305 Szumowo Dostawa kruszywa
9 ZAM-BRUK Zakład Remontowo Drogowo Budowlany Józef Jabłonowski Wądołki Bućki 6A,18-300 Zambrów Dostawa piasku niesortowanego oraz pospółki.
10 ABM Progress Sp. z o.o. Ul. Marsa 56B,04-242 Warszawa Dostawa kruszywa naturalnego
11 Firma Usługowo Handlowa Waldemar Kulhawik Ul. S. Konarskiego 26,16-300 Augustów Dostawa kruszywa naturalnego
12 STAR – KRUSZ Sp. z o.o. Ul. Polna 8,16-300 Augustów Dostawa kruszywa łamanego
13 „Technosan” Sp. z o. o. Ul. Elewatorska 7,15-641 Białystok Dostawa wpustów mostowych wraz koszami osadowymi.
14
PEACH Sp. z o.o.
ul.Chrobrego20B64-400 Międzychód Dostawa prefabrykowanych studni kanalizacyjnych i wylotów drenarskich
15 Kamex PlusElżbieta Ewa Kutera Ul. Sielska2905-550 Siedliska Dostawa elementów rur i kształtek kanalizacyjnych
16 PP-U-H „RITBET”Sp. z o.o. Ul. Jaroszówka 12,15-173 Białystok Dostawa prefabrykatów betonowych z katalogu KPED, studni betonowych i żelbetowych oraz wpustów betonowych
17 BEGRAN Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26a27-400Ostrowiec Świętokrzyski Dostawa krawężników kamiennych
18 Przedsiębiorstwo WielobranżoweZofia Lutostańska Gać 25,18-400 Łomża Dostawa kruszywa
19 PP-U-H.„RITBET”Sp. z o.o. Ul. Jaroszówka 12 15-173 Białystok Dostawa studni kanalizacyjnych żelbetowych DN 1200
20 FORBUILD S.A (dawniej BETOMAX Polska S.A) Ul. Górna 2a26-200 Końskie Dostawa kotew kap chodnikowych
21 Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz „BOHAMET-ARMATURA” Sp. Jawna Ul. Kościelna 2 Ciele,Białe Błota Dostawa rur kanalizacyjnych
22 BETONMIX Sp. z o.o. Ul. Zawieprzycka 3B,20-228 Lublin Dostawa betonu C 30/37 S1 W8 F150
23 Systemy i Technologie Sp. z o.o. Ul. Kopalniana 7 59-100 Polkowice Dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu
24 Maccaferri Polska Sp. z o.o. Ul. Płochocińska 1903-191 Warszawa Dostawa ścian oporowych prefabrykowanych
25 PM BudownictwoPaweł Misterka Ul. Armii Ludowej25,28-100 Busko-Zdrój Dostawa stabilizacji, chudego betonu oraz podsypki piaskowo-cementowej
26 J.W.Construction Sp. z o.o. Ul Radzymińska 326,05-091 Ząbki Dostawa prefabrykowanych elementów z betonu niezbrojonego i zbrojonego do wykonania ścian oporowych prefabrykowanych
27 LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Ul. Iłżecka 24f,02-135 Warszawa Dostawa kruszywa
28 E.R.L. Sp. z o.o. Ul. Wspólna 50A/35,00-514 Warszawa Wykonanie i dostawa konstrukcji wsporczych oraz koszy zbrojeniowych
29 „FELIKS”Feliks Raciniewski Ul. Gromadzka 16,85-357 Bydgoszcz Dostawa fundamentów prefabrykowanych, konstrukcji wsporczych oraz koszy zbrojeniowych
30 BETONMIX Sp. z o.o.

Ul. Zawieprzycka 3B,20-228 Lublin Dostawa betonu C 20/25 W6
31 RETTENMAIER POLSKASp. z o.o. Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B,02-366 Warszawa Dostawa włókien celulozowych

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 30398 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców