Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

Utrudnienia

W związku z prowadzonymi pracami przy rozbudowie drogi do parametrów drogi ekspresowej, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznaczenia pionowe i poziome, oraz o stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na całym odcinku drogi.

W dniu 01.12.2015r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku od km 588+600 do km 589+700. Jest to przedłużenie poprzedniej organizacji ruchu omijające obiekt WD-5. W celu otworzenia frontu robót na trasie głównej, ruch został skierowany na łącznice L01P i L03P oraz drogę DZ-2.

W dniu 30.09.2015r. o godz. 14:30 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku drogi S8 od obiektu PZ-2 do obiektu WD-5 tj. w km 587+600 – 589+600. Ruch odbywa się prawą jezdnią projektowanej drogi S8

W dniu 11.06.2015r., o godzinie 14:00 wprowadzono lokalną zmianę organizacji ruchu na DK8. W związku z planowaną budową wiaduktu. Dojazd do miejscowości Rutki zapewniono od drogi powiatowej w Mężeninie. Istniejąca droga stanowiąca dojazd do miejscowości Rutki, w pobliżu stacji paliw MOYA została zamknięta dla ruchu poprzez wygrodzenie elementami prefabrykowanymi betonowymi.


05.05.2015 - Uwaga całkowicie zablokowana droga S8 (Zambrów - Białystok), na wysokości miejscowości Kossaki Borowe miał miejsce wypadek samochodowy, po którym został wstrzymany ruch na ww. odcinku drogi, na miejscu pracują strażacy oraz Policja.

W związku z realizacją inwestycji:

„Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700” prosimy wszystkich kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na zmianę organizacji ruchu oraz utrudnienia spowodowane przez pojazdy i maszyny pracujące przy budowie nowego odcinka drogi.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Następuje zwężenie jednostronne istniejącej jezdni DK8 umożliwiające realizację robót fundamentowych na obiekcie WD-5. Obszar robót zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową. W związku z powyższym nastąpi częściowa likwidacja pasa do skrętu w lewo oraz nowe oznakowanie poziome. W zakresie drogi powiatowej, celem zwiększenia powierzchni umożliwiającej skręt w lewo, nastąpi zmiana geometrii wlotu skrzyżowania oraz zamknięcie dla ruchu dodatkowego wlotu skrzyżowania. Dodatkowo na DK8 zostaną ustawione bariery betonowe w celu zabezpieczenia obszaru robót

28 stycznia 2015 roku wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu DK nr 8 w 587+000 km, w rejonie realizowanego obiektu PZ-2 na długości 90 metrów wykonano przewężenie jezdni, poprzez zastosowanie wygrodzeń elementami betonowymi U-14B.

Na odcinku barier betonowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Ograniczenie to obowiązuje do 30 czerwca 2015 roku. Na pozostałych odcinkach DK nr 8 obowiązują odcinki do 70 km/h.

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 36558 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców